Os meus feitizos...

Son esas pequenas cousas que me entreten facer e que tanto me gustan, tamén cousas que vexo e me enchen o ollo, e todo aquilo que me apeteza compartir en cada momento.

Son esas pequeñas cosas que me entretiene hacer y que tanto me gustan, también cosas que veo y me encandilan, y todo aquello que me apetezca compartir en cada momento.

6 jun. 2012

Último proxecto¡

PARA LEIA¡

Aínda non está preparado para sair, en canto o teñaaa vai a foto¡No hay comentarios: